| Debatt, Inside my head
För ett par dagar sedan ramlade jag över nyheten om att det tydligen kommit ett förslag om att gymnasieskolan ska bli obligatorisk. Som jag förstod det; att den skulle innefattas av skolplikten, som hittills inneburit grundskolan (1:an - 9:an). Gymnasiet har ju varit, och är fortfarande, frivillig.
Nu är det i och för sig länge sedan jag gick i skolan och jag är inte överdrivet insatt i skolans värld. Men tänkte ändå att jag skulle skriva några rader om mina tankar angående detta.
 
På ett sätt kan man väl kanske säga att det är en bra idé. Att i dagens samhälle vara utan gymnasieutbildning sätter ju en person i en MYCKET utsatt sits. I princip så klarar man sig inte (knappt) om man inte har gått gymnasiet.
MEN min första tanke när jag såg förslaget var ändå "nej".
Jag tror på något sätt att studiemotivationen blir bättre just för att det är frivilligt. Om man jämför skoltröttheten på högstadiet vs. gymnasiet... Man har valt att fortsätta studera, och man har valt VAD man vill studera.
Jag har inga vetenskapliga fakta, men jag har en känsla av att skoltröttheten är betydligt större bland högstadieelever än bland gymnasiestudenter. Eller?
Jag tror inte att lösningen ligger i att göra gymnasiet obligatorisk. Tyvärr tror jag inte så mycket gott kan komma ur det, utan det är bara bra för ungdomarnas studiemotivation att det är en frivillig skolform.
 
Och nästa problem...
Jag har fått för mig att det idag är många som inte ens kommer in på gymnasiet. Att betygen inte räcker till. Eller att man inte har godkänt i svenska, engelska och/eller matte (de tre ämnena man måste ha godkänt i för att ens få söka till gymnasiet). Jag vet att IV-programmet finns, men jag har ändå fått för mig att det är många som inte kommer in på gymnasiet. Är det så?
Därför tror jag att om det ska införas obligatorisk gymnasieskola så måste intagningen också ändras. Eller tas bort helt? Om det ska vara ett måste att gå gymnasiet så måste det ju också finnas plats för ALLA ungdomar. ALLA måste ju garanteras en plats.
 
Och när de ändå håller på kan de ju se till att alla har samma chans att komma in på gymnasiet, oavsett vilken skola man gått på.
Eller jag vet inte; idag kanske det är bättre på den fronten. Men när jag gick i skolan var det väldigt olika gällande betygen på olika skolor. Även inom samma kommun.
På min högstadieskola (plus en till) ansågs det att vi hade svårast att ta oss in på gymnasiet, MEN vi hade bäst kunskaper. Medans på övriga skolor hade eleverna lättare att ta sig in på gymnasieprogrammen, då de hade lägre betygskriterier.
Det var en liten parentes, men jag säger bara att jag tror de måste se över intagningen ifall gymnasieskolan ska bli obligatorisk.
 
I alla fall tycker jag det ska bli intressant att se vilken väg svenska skolan kommer ta framöver.
Fortsätta neråt? Eller göra en U-sväng och vända uppåt?
 
Vad tycker ni? Tumme upp eller tumme ner till obligatorisk gymnasieskola?
 
Avslutningsvis; som en liten parentes till:
På denna skola tillbringade jag de 3 bästa skolåren i mitt liv :-)
Strömbackaskolan, Piteå (2000-2003)
 
Era fantastiska kommentarer!
1

När jag först såg det tänkte jag att det var skitbra, men sen inser jag nog också att det kanske inte funkar. Jag tycker att det är jättebra att samtliga gymnasieutbldningar hemma idag gör eleven klar för vidare högskolestudier, hoppas man inte ändrar på det.
Sen detta, det är svårare, hur kommer kvaliteten på den utbildningen att se ut? Kommer det bara att vara tre år till av det man läste i högstadiet? Kommer skoltrötta barn att få ngn som helst push? Ska man bara "sitta av" sin tid?
Svårt...
Nej, verkligen inget som är svart eller vitt...

Svar: Precis; det är en mycket stor gråzon. Skolan behöver reformeras, men att göra gymnasiet obligatoriskt är inte lösningen.
Jag tror inte det kommer ändras angående de högskoleförberedande, då det ju faktiskt är vad gymnasiet är till för –det samt yrkesförberedande (program som BF, OP, Bygg, El o.s.v.)

Men det är precis som du skriver: hur kommer kvalitén att se ut om skolformen blir obligatorisk? Jag tror det är en mycket överhängande risk att gymnasiet i så fall kommer att bli "ett högstadium för äldre elever". Det kommer strypa studiemotivationen hos eleverna.
För som det ser ut idag så är ju gymnasiet i stort skett, i praktiken, obligatorisk. I den meningen att i princip alla går gymnasiet. Men skillnaden är att man ändå VET att det är en frivillig skolform. Det är något man VALT själv, vilket jag tror är mycket viktigt för motivationen.

Som sagt så tror jag bara det blir kaos om det blir obligatoriskt och att det i så fall snarare kommer stjälpa än hjälpa eleverna. Precis; de som är skoltrötta redan i högstadiet kommer mest troligt inte att hjälpas av tre år till av obligatorisk skola. Det kommer snarare att bli ännu högre krav på dem, vilket förmodligen kommer knäcka väldigt många.
P I X E L I E - Erica Pettersson

Ruth i Virginia
2

Vad är det för skillnad på högstadiet och gymnasiet?
Vet så lite´ om skolorna i Sverige f.n.
"På min tid" tog vi test efter 6e klass för att komma in på 4-årig realskola.
Efter det kom gymnasiet, för dom som ville fortsätta att plugga.
Själv gick jag på 2-årigt handelsgmnasium, för jag måste ha en utbildning
som ledde direkt till ett jobb. Många slutade efter realexamen och började
jobba med vad än dom kunde få tag på.

Om man inte gick in i realskolan, fick man gå ett år till i folkskolan. Sjuan var sista året.
och sen blev det endera järnvägen eller ASEA i lilla Ludvika,

Ruth i Virginia

Svar: Högstadiet är de 3 sista åren av Grundskolan (grundskolan = 1:an–9:an). Det är grundskolan som omfattas av skolplikten, alltså man har skolplikt mellan åldrarna 7 och 15/16 år (man fyller 16 det året man går ut nian). Gymnasiet är de 3 åren som kommer efter grundskolan. I 9:an söker man till det program man vill gå på gymnasiet. Det finns upp mot 20 nationella (som det heter) gymnasieprogram. Man kan välja t.ex. Samhällsprogrammet eller Naturprogrammet om man vet att man vill läsa vidare på universitetet sedan. Om man t.ex. vill bli läkare söker man Natur. Samhällsprogrammet kan man på ett sätt säga är som en "förlängning av grundskolan" då man läser lite blandade ämnen (som i högstadiet), men på en högre nivå, naturligtvis. Dock finns det några olika "grenar"/inriktningar inom Samhällsprogrammet; Samhälls, Ekonomi och Humanoria.
Eller så kan man söka till ett yrkesprogram. De är också högskoleförberedande, men man blir även utbildad till ett yrke direkt. Ett exempel är Omvårdnadsprogrammet. När man gått det är man utbildad Undersköterska. Barn och Fritidsprogrammet (som jag gick) gör att man är Barnskötare när man tar studenten. Elprogrammet = Elektriker. Och så vidare.

Det finns även t.ex. Estetiska programmet (Bild, Musik, Dans, Teater), Handelsprogrammet, Industriprogrammet, Fordonsprogrammet, Teknikprogrammet, Hotell -och restaurangprogrammet, Individuella programmet (om man har svårt i skolan och/eller inte fått godkänt i svenska, engelska eller matte på högstadiet. Man måste vara godkänd i de tre ämnena för att få söka till de nationella gymnasieprogrammen), Hantverksprogrammet o.s.v.

I princip alla går gymnasiet, eftersom man får det MYCKET svårt i arbetslivet utan gymnasieutbildning. MEN gymnasiet omfattas inte av skolplikten och är därmed frivillig. Man måste inte gå gymnasiet om man inte vill. Och jag tror det hjälper otroligt mycket för studiemotivationen. Det är något man själv VALT, något man själv vill. Jag tror att göra gymnasieskolan obligatorisk bäddar för katastrof för alla de elever som är skoltrötta i högstadiet...

Som en liten parentes så börjar vi också med betyg senare än de gör t.ex. i USA. När jag gick i skolan började vi med betyg i 8:an, alltså näst sista året i grundskolan. Då hade vi skalan IG-MVG (Icke Godkänt, Godkänt, Väl godkänt, Mycket väl godkänt). Så har det varit tills alldeles för bara något år sedan. Numera är gränsen sänkt till 6:an, och de har skalan A-F.
P I X E L I E - Erica Pettersson

3

Ruth, högstadiet kan jämföras med middle school. Gymnasiet är High School.

Ruth i Virginia
4

Tack så hjärtligt, Erika, för din detaljerade beskrivning av skolsystemet
i Sverige. Det har verkligen ändrats. Skulle vara förvånansvärt annars,
Nästa år blir det 60 år sen jag tog realen!

Annika - Det förklarar det för mej.

Ruth i Virginia

Svar: Vad skönt att min beskrivning gav något :-) Jag är tyvärr inte överdrivet bra på att förklara i skrift (det går bättre muntligt), så det brukar alltid bli så invecklat när jag försöker.
Ja, det är verkligen annorlunda. Känns som det är mycket som är annorlunda bara sedan jag gick i skolan, och då är det "bara" 11 år sedan jag tog Studenten.

Som tur är, kan man väl säga... Skolan ska ju trots allt förbereda eleverna inför att gå ut i samhället; och samhället/världen är ju i konstant förändring.

Men jag minns att när jag var liten tyckte jag det var jätteroligt att sitta och höra berättelser från när mormor gick i skolan (hon är född på 30-talet) :-)
P I X E L I E - Erica Pettersson

Ruth i Virginia
5

Nej, nej - Det var fel. Det blir faktiskt 70 ( sjuttio) år sen!!!!
1945, fredsåret var det .

Ruth i Virginia
6

Mer info -
Våra betyg: A, a, AB, Ba, B, C och D. Sen kunde det sättas plus eller minus efter.
Och vi visste hur många i klassen hade fått vilket betyg; inga namn givetvis.


Svar: Ja, de betygen känner jag igen från mormors skolhistorier :-) Det var egentligen den bästa skalan, då jag tycker det är bäst ju fler betygssteg som finns. G-MVG skalan, från min skoltid, var den absolut sämsta! Vi hade bara G, VG och MVG (och IG förståss), vilket betydde att t.ex. en person som kämpade, kämpade och kämpade med skolarbetet och ändå inte riktigt nådde upp till VG, samt en person som sket i skolan och låg på gränsen till IG, fick samma betyg... Det var den orättvisaste betygsskalan hittills!
Numera har vi en bokstavsskala igen, med betygen A, B, C, D, E, F. Där E är gränsen för godkänd. Den är bättre än G-MVG, men jag tycker fortfarande bäst om de betygen din generation hade :-)
P I X E L I E - Erica Pettersson

7

I Finland har man ju betygsskalan 4-10 där 4 är underkänt och 10 är bäst. Och i Finland får man betyg redan i lågstadiet.

För övrigt är jag tveksam till obligatoriskt gymnasium... Blir lätt att man "sparkar bakut" när något är ett tvång. De flesta väljer väl att gå gymnasiet ändå - men med vetskapen om att det är frivilligt tror jag det känns mera motiverande på nåt sätt...

Svar: Ja, precis så känner jag också! :-) Jag tror absolut att elevernas studiemotivation kommer att rasa om gymnasiet blir obligatoriskt. Precis som du skriver så är ju gymnasiet redan idag, i praktiken, obligatoriskt i den betydelsen att de flesta går gymnasiet. Men MOTIVATIONEN att genomgå gymnasieskolan ligger i att man VET att det trots allt är frivilligt. Det är något man själv valt, och inte tvingats in i.
Jag tror också att om man ska göra gymnasiet obligatoriskt så måste man kraftigt ändra (eller kanske ta bort?) intagningsprocessen. Som det är nu (och har varit) så söker man ju in på gymnasiet, och det är ju trots allt inte alla som kommer in. Men ska det höra till skolplikten så måste de ju garantera en plats till alla ungdomar.

Jag tror att gymnasiet kommer att rivas ner och bli en sorts "förlängning av högstadiet" om det blir obligatoriskt...
P I X E L I E - Erica Pettersson

8

Har du fått mitt mejl? Du har inte svarat... :/ Hur gör vi med betalningen? Kram!

9

Hej! Fin blogg du har :). Kolla gärna in min blogg om du vill :). Kram.

10

Hej! Fin blogg du har :). Kolla gärna in min blogg om du vill :). Kram.

Svar: Tack! Vad roligt att du tycker det :-) Välkommen hit till min blogg!
P I X E L I E - Erica Pettersson

Skriv din kommentar här
Jag uppskattar verkligen om du lämnar en liten kommentar innan du går.

Jag fotar med Canon EOS 5D mark II. (och ibland iPhone 6)
Jag har två objektiv; Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM and Canon EF 50mm f/1.4 USM.
För redigering använder jag mig av Photoshop CS5.


Beställ en personlig bloggdesign! Jag tar inte emot några beställningar för tillfället.

Jag tar mer än gärna emot konstruktiv kritik/feedback, då det hjälper mig att bli en bättre Fotograf och Bloggare.

Och glöm inte; Ni är bäst! ♥
Namn:

E-mail: (publiceras ej)

Webbadress:

Skriv din kommentar här:

Kom ihåg mig?